David Jiménez

DavidJimenezParedes

Conoce a otros ponentes de Spain AI

Adrian Arnaiz Rodriguez

Adrián Arnaiz Rodríguez

adria_ciurana

Adrià Ciurana

arnau_tibau

Arnau Tibau

nieves_abalos

Nieves Ábalos

alejandro_vaca

Alejandro Vaca

daniyal_shahrokhian

Daniyal Shahrokhian

mariola_lobato

Mariola Lobato

juan_luis_rosa

Juan Luis Rosa